Osobine ličnosti osiguravaju različitost svakoga od nas u odnosu na druge, kao i dosljednost u našem ponašanju. Neke od njih su trajnije, druge se lakše mijenjaju tijekom života. Specifična organizacija tih karakteristika čini našu ličnost. Kao i kod bilo kojoj drugoj grupi, darovita djeca međusobno su vrlo različita. Ipak, psiholozi su uočili postojanje određenih sličnosti u osobinama ličnosti potencijalno darovite i darovite djece i učenika. Clark (2008) navodi iduće karakteristike prema kojima dijete pokazuje znakove potencijalne darovitosti.

Kognicija
 • izražena sposobnost apstrahiranja
 • zainteresiranost za rješavanje problema i primjenjivanje koncepata
 • rano i intenzivno čitanje
 • bogat rječnik
 • intelektualna znatiželjnost
 • kritičko mišljenje, skeptičnost i samokritičnost
 • dosljedna usmjerenost prema ciljevima
 • neovisnost u radu i učenju
 • raznolikost interesa i sposobnosti
Kreativnost
 • kreativnost i inventivnost
 • istančan smisao za humor
 • sposobnost fantaziranja i zamišljanja
 • otvorenost za podražaje i široki interesi
 • intuitivnost
 • fleksibilnost
 • neovisnost u formiranju vlastitiih stavova i ponašanju u grupi
 • samoprihvaćanje i nekonvencionalnost
 • radikalizam
 • estetska i moralna privrženost zadaći koju sami odaberu
Afektivnost
 • neuobičajeno duboke i intenzivne emocije
 • empatija
 • visoka očekivanja od sebe i drugih (što nerijetko dovodi do osjećaja frustriranosti)
 • visoka samosvijest i osjećaj različitosti od drugih
 • laka povredljivost i potreba za emocionalnom podrškom
 • potreba za dosljednosti između apstraktnih vrijednosti i osobnih postupaka
 • razvijeno moralno rasuđivanje
 • sklonost idealizmu i osjećaj za pravednost
Ponašanje
 • spontanost
 • entuzijazam
 • intenzivna usredotočenost na aktivnosti prema kojima je razvilo strast
 • visoka energija
 • često postavlja pitanja
 • nezasitna znatiželjnost
 • impulzivnost, nestrpljivost i srčanost
 • ustrajnost u aktivnostima koje smatra važnima
 • sklonost frustraciji kod teškoća pri dostizanju standarda (vlastitih ili tuđih)
 • promjenjivost raspoloženja posebice pri doživljavanju neuspjeha
 • neprestano govorenje, “brbljavost”

Izvori:
Clark, B. (2008). Growing up gifted .   Upper Saddle River, NJ:  Pearson Prentice Hall.