Category: Imam ideju!

Završetak trećeg ciklusa programa “Imam ideju!”

  Naš treći ciklus programa ”Imam ideju!” uspješno je završio. Pod vodstvom psihologa dvije skupine polaznika programa su kroz igru, eksperimente, različite likovne tehnike i specijaliziranu didaktiku (koja…

U pozadini programa “Imam ideju!”

„Klikeraj“ provodi prvi izvanškolski obogaćeni program za djecu predškolske i školske dobi na području grada Osijeka pod nazivom “Imam ideju!”. Cilj programa je ponuditi djeci, koja mogu i…