Fluentnost u području jezika

SUDIONICI: INDIVIDUALNO I GRUPNO CILJ: ŠIRENJE RJEČNIKA MATERIJAL: PAPIR, PRIBOR ZA PISANJE U ovoj aktivnosti igrači prvo odaberu jednu riječ. Pravilo glasi riječ ne smije sadržavati dupla slova, pojmovi koji se navode u mreži ne smiju biti od dvije riječi, ne smiju biti osobna imena, a ukoliko se radi o…