Otkrivalica i vizualizacija

Igra je nastala jer smo željeli alat kojim bismo na zabavan način vrlo malu djecu učili vizualizaciji. "Otkrivalica" je drveni mehanizam. Mehanizam otkriva samo dio crteža te je cilj pogoditi što se nalazi na crtežu. U ovoj igri potičemo dijete na povezivanje dijelova slike i povezivanja detalja u cjelinu, vježbamo…