Identifikacija darovitosti u školi

Područje: Psihologija darovitosti, odgoj i obrazovanje darovitih učenika
Trajanje: 6 sati

Edukacija se bavi pitanjem identifikacije darovitih učenika kao prvim korakom u sustavnom radu s učenicima visokih potencijala.  Namijenjena je učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima osnovnih škola i fokusirana je na karakteristike i ponašanja učenika koja se mogu opažati u svakodnevnom radu u školi. Polaznici stječu temeljne kompetencije u razumijevanju prirode darovitosti i prepoznavanju osobina i konkretnih ponašanja u učionici i izvan nje karakterističnih za darovite učenike.
Program uključuje radne materijale, primjere individualiziranih planova i programa za rad te instrumente – check liste tipičnih ponašanja u pojedinim područjima darovitosti odnosno školskim predmetima.

  • Program obuhvaća:
  • Pregled suvremenih stajališta u shvaćanju prirode darovitosti
  • Suvremene pristupe, strategije i instrumente za identifikaciju darovitosti
  • Analizu područja darovitosti
  • Studije slučaja
  • Izradu individualiziranog plana rada s darovitim učenikom (6 radionica)
  • Check liste i dodatne materijale

Detaljnije o edukaciji Identifikacija info